Fotovoltika

Domov/Fotovoltika

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu a k vašej peňaženke

Začnite šetriť pomocou solárnej energie

Chcete sa dozvedieť viac?
Úvod do fotovoltiky

Čo je fotovoltika?

Fotovoltika je základom zelenej obnovy našej planéty a tým aj dobrý krok do budúcna pre nás a pre budúce generácie. Realizujeme fotovoltické elektrárne (FVE), ktoré znížia vysoké faktúry za elektrickú energiu a zároveň prispievajú k ekologickejšej budúcnosti našej planéty.

Solárny systém predstavuje investíciu, ktorá prináša zisk vo forme trvalo znížených platieb za elektrinu, nezávislosť na distribútoroch elektriny a zároveň zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti. Fotovoltická elektráreň je zariadenie, ktoré umožňuje premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu. Táto energia sa dostane cez zariadenie s názvom menič (striedač) až do vašich zásuviek. Keďže slnečné žiarenie je nevyčerpateľný zdroj energie, je výroba elektrickej energie pomocou fotovoltických panelov šetrná k životnému prostrediu.

Bezplatná elektrina zo slnka

Slnečné žiarenie je nevyčerpateľný zdroj energie, stávate sa sebestačným

Zelená energia

Fotovoltika produkuje až o 91% menej CO2 ako zemný plyn a uhlie

Dlhá životnosť

Záruka výrobcu na panely až 25 rokov s garantovaným výkonom 80%

Bezúdržbový systém

Fotovoltika nemá žiadne pohyblivé časti, čo eliminuje vznik porúch

Zvýšenie ceny nehnuteľnosti

Dom s fotovoltikou sa stane úsporným, a tým aj atraktívnejším na trhu s nehnuteľnosťami

Dotácia na zriadenie

Možnosť čerpania štátnej dotácie z operačného programu EÚ

Fotovolitcké elektrárne

Typy fotovoltických elektrární

Systém On-Grid

Najčastejšie používaný systém FVE pre rodinné domy. Jeho systém spočíva v tom, že vaša domácnosť je napojená na fotovoltickú elektráreň ale súčasne aj na elektrickú distribučnú sieť. Najlacnejšia varianta FVE.

Systém Off-Grid

Systém bez pripojenia k distribučnej sieti. Tento systém je využívaný najmä tam, kde nie je k dispozícii elektrická distribučná sieť ako sú chaty, samostatné domy, prípadne domácnosti.

Systém hybridný

Hybridný systém kombinuje výhody On-Grid a Off-Grid systémov. Hlavnou výhodou oproti On-Grid systému je to, že v prípade výpadku distribučnej siete je systém schopný napájať domácnosť z vlastnej batérie a zároveň efektívne spotrebúvať vyrobenú elektrinu.

Ako to s nami prebieha?

Navrhneme vám fotovoltickú elektráreň (FVE) podľa vašich technických možností a potrieb.

7. Kontakt
1. Kontakt

Po prijatí Vašej žiadosti si spolu dohodneme termín obhliadky miesta realizácie FVE.

8. Obhliadka
2. Obhliadka

V zmysle vašich požiadaviek z zhodnotíme technické možnosti inštalácie FVE.

9. Predloženie cenovej ponuky
3. Predloženie cenovej ponuky

Na základe vykonanej obhliadky Vám predložíme našu cenovú ponuku.

10. Administrácia
4. Administrácia

Po podpise zmluvy o dielo za vás vybavíme potrebnú administráciu smerom k distribučnej spoločnosti a žiadosť o dotáciu.

11. Montáž
5. Montáž

Systém FVE vám nainštalujeme od 2 do 4 mesiacov od schválenia žiadosti distribučnou spoločnosťou. Východisková revízna správa.

12. Spustenie
6. Spustenie

Po oznámení o realizácii FVE a výmene elektromeru distribučnou spoločnosťou vám spustíme FVE do prevádzky. Začínate šetriť.

13. Záručný servis
7. Záručný servis

Poskytneme vám záruku 2 roky za vady na prácu a regulačnú techniku.

14. Monitoring
8. Monitoring

Poskytneme vám mobilnú aplikáciu na monitoring výroby FVE.

Solárne panely na streche
Možnosť dotácie

Využite možnosť dotácie až do výšky 1500€

Veľkou výhodou pre zákazníka je možnosť čerpania dotácií z programov EÚ. Sme oficiálnym zhotoviteľom a partnerom projektu Zelená domácnostiam a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako ušetriť?

Záruka

Záruka

15. 10 rokov na invertor
10 rokov

záruka na invertor poskytovaná výrobcom

16. 25 rokov na výkonnosť panelov
12 rokov

rozšírená záruka na materiál a spracovanie panelov

17. 30 rokov na funkčnosť
25 rokov

záruka lineárneho výkonu panelov

Referencie

Referencie od vás nás posúvajú stále vpred. Ďakujeme.

Hojné počty hviezdičiek od našich spokojných zákazníkov len svedčia o tom, že v oblasti energetiky sme expertmi a že mnoho ľudí vďaka nám kúri doma lacnejšie a efektívnejšie.

Na jar nám prišla firma Crius namontovať na strechu solárne panely, vďaka ktorým celý rok kúrime lacnejšie. Všetko prebehlo podľa našich predstáv. 10/10

Peter K. Bratislava

Na začiatku som mal ohľadom solárnej energie kopec otázok, no experti z Crius mi vo všetkom poradili a v priebehu krátkej doby mi odovzdali fotovoltiku na kľúč.

Milan S. Trnava

Za ochotu a profesionálny prístup dávam 5 hviezdičiek. Do novostavby nám prišli nainštalovať elektrické podlahové kúrenie a odviedli super prácu. 👍

Andrej D. Pezinok
  Naši partneri

  Naši partneri

  Odpovedali sme na vaše najčastejšie otázky

  Komponenty fotovoltickej elektrárne (FVE) sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho projektu. V zásade však medzi hlavné komponenty FVE patria fotovoltické panely, nosná konštrukcia panelov, výkonové optimizéry, striedač, batéria, montážny materiál a elektroinštalačné prvky pre zapojenie do elektrickej siete.

  Poznáme 3 typy FVE. Systém ON-GRID, OFF-GRID a kombinácia týchto dvoch tzv. hybridný systém.

  Hlavnou výhodou ON - GRID systému je, že vaša domácnosť je schopná čerpať elektrickú energiu z vlastnej elektrárne, ale aj z elektrickej siete. Keďže fotovoltická elektráreň nevyrába elektrickú energiu nepretržite (napríklad v noci alebo v zimných mesiacoch, keď je jej výkon nižší) v prípade jej aktuálneho nedostatku odoberáte elektrinu z distribučnej siete. V opačnom prípade, v letných mesiacoch, keď máte prebytok energie, tak nespotrebovanú elektrinu viete uložiť do virtuálnej batérie – poslať ju naspäť do siete. Takýmto spôsobom si v letných mesiacoch kvázi predvyrobíte elektrinu a následne ju môžete v zimných mesiacoch, resp. v noci využívať pre svoju spotrebu. Zúčtovanie prebieha raz ročne. Pri využití energie z virtuálnej batérie platíte len distribučný poplatok, ktorý tvorí približne polovicu ceny elektriny. Napriek tomu však šetríte približne polovicu ceny elektriny v prípade využívaní prebytkov z virtuálnej batérie. Vaša výsledná úspora je tak kombináciou priamo spotrebovanej elektriny z vašej elektrárne a spotreby z virtuálnej batérie.

  OFF-GRID je systém využívaný najmä v prípadoch, kde nie je k dispozícii distribučná elektrická sieť ako sú chaty, samostatné domy, prípadne domácnosti, ktoré chcú byť sebestačné. Hlavným rozdielom je to, že oproti ostatným systémom potrebujete všetku vyrobenú elektrinu uložiť do akumulátorov. V prípade OFF - GRID systémov je podstatné veľmi dobre poznať spotrebu objektu a podľa toho navrhnúť celý systém

  Výhody OFF - GRID systému sú hlavne sebestačnosť, nezávislosť od distribučnej siete, možnosť prevádzky v odľahlých územiach, maximálne využitie elektriny. Medzi nevýhody tohto systému môžeme zaradiť vyššiu vstupnú investíciu oproti ON - GRID a Hybridnému systému kvôli vysokým cenám batérií a obmedzenú životnosť batérií.

  Hybridný systém kombinuje výhody On-Grid a Off-Grid systému. Hlavnou výhodou oproti On-grid systému je to, že v prípade výpadku elektriny z distribučnej siete je systém schopný napájať domácnosť z vlastnej batérie a zároveň efektívne spotrebúvať vyrobenú elektrinu, keďže systém prioritne ukladá prebytky z FVE do fyzickej batérie a až následne prebytky posiela do virtuálnej batérie. V prípade nedostatku energie v batériách využíva distribučnú sieť.

  Výhodou hybridnej elektrárne je možnosť napájania domácnosti aj pri výpadku siete a efektívna spotreba vďaka ukladaniu do batérií. Nevýhodou hybridnej elektrárne je vyššia obstarávacia cena kvôli vysokým cenám batérie, potrebe hybridného meniča a tiež obmedzená životnosť batérií.

  V priebehu zimných mesiacov vyrába fotovoltická elektráreň zhruba 15 až 30 % svojho inštalovaného výkonu. Môžu sa samozrejme objaviť aj dni, kedy mrzne a svieti slnko, potom FVE môže vyrábať aj viac energie ako v teplých letných mesiacoch.

  Konkrétny druh solárnych fotovoltických panelov sa vyberá podľa dispozície strechy. Aktuálne sa inštalujú najčastejšie panely o rozmeru cca 2x1 meter. V prípade, že tento rozmer nevyhovuje geometrickým dispozíciám strechy a je potrebné použiť menšie, inštalujú sa panely o veľkosti 1,7x1 meter. Pre niektorých zákazníkov je dôležitý aj vzhľad, preto volia napríklad celočierne prevedenie solárnych panelov.